การลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อผู้สมัครต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกำหนดก่อนจึงจะทำการสมัครได้ ซึ่งจะปรากฏในหน้าถัดไปภายหลังที่ผู้สมัครทำการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียนแล้ว

จำนวนอันดับการสมัคร ค่าสมัครสอบ

ลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน (ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นของผู้สมัครเข้าศึกษาเท่านั้น)

 
เป็นตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษรวมกัน
 
 
 
ป้อนอีเมล์ให้ถูกต้อง สำหรับใช้ในการติดต่อและเปลี่ยนรหัสผ่าน