จังหวัด ระดับการศึกษา รวมตามระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี ปริญญาโท
10 กรุงเทพมหานคร 229 380 56 0 665
11 สมุทรปราการ 17 91 32 0 140
12 นนทบุรี 307 263 20 0 590
13 ปทุมธานี 86 106 34 0 226
14 พระนครศรีอยุธยา 13 115 20 0 148
15 อ่างทอง 6 28 8 0 42
16 ลพบุรี 13 31 23 0 67
17 สิงห์บุรี 1 10 22 0 33
18 ชัยนาท 0 11 6 0 17
19 สระบุรี 14 39 75 0 128
20 ชลบุรี 19 110 108 0 237
21 ระยอง 28 284 47 0 359
22 จันทบุรี 5 20 14 0 39
23 ตราด 2 5 2 0 9
24 ฉะเชิงเทรา 2 74 47 0 123
25 ปราจีนบุรี 2 50 57 0 109
26 นครนายก 2 26 3 0 31
27 สระแก้ว 3 28 5 0 36
30 นครราชสีมา 1 33 11 0 45
31 บุรีรัมย์ 1 18 5 0 24
32 สุรินทร์ 3 33 16 0 52
33 ศรีสะเกษ 2 19 8 0 29
34 อุบลราชธานี 3 24 6 0 33
35 ยโสธร 0 6 0 0 6
36 ชัยภูมิ 1 14 10 0 25
37 อำนาจเจริญ 0 8 1 0 9
38 บึงกาฬ 0 13 0 0 13
39 หนองบัวลำภู 0 3 1 0 4
40 ขอนแก่น 1 12 2 0 15
41 อุดรธานี 0 12 4 0 16
42 เลย 2 5 3 0 10
43 หนองคาย 0 2 4 0 6
44 มหาสารคาม 1 3 1 0 5
45 ร้อยเอ็ด 0 23 7 0 30
46 กาฬสินธุ์ 0 15 2 0 17
47 สกลนคร 0 11 0 0 11
48 นครพนม 0 2 0 0 2
49 มุกดาหาร 0 4 0 0 4
50 เชียงใหม่ 1 24 5 0 30
51 ลำพูน 0 9 0 0 9
52 ลำปาง 2 13 31 0 46
53 อุตรดิตถ์ 5 10 2 0 17
54 แพร่ 0 12 4 0 16
55 น่าน 1 15 2 0 18
56 พะเยา 0 10 2 0 12
57 เชียงราย 0 17 9 0 26
58 แม่ฮ่องสอน 0 2 0 0 2
60 นครสวรรค์ 2 24 18 0 44
61 อุทัยธานี 0 7 13 0 20
62 กำแพงเพชร 0 11 12 0 23
63 ตาก 0 12 4 0 16
64 สุโขทัย 0 12 6 0 18
65 พิษณุโลก 6 4 7 0 17
66 พิจิตร 1 14 2 0 17
67 เพชรบูรณ์ 1 29 9 0 39
70 ราชบุรี 7 31 7 0 45
71 กาญจนบุรี 7 54 26 0 87
72 สุพรรณบุรี 20 36 20 0 76
73 นครปฐม 22 47 21 0 90
74 สมุทรสาคร 14 19 6 0 39
75 สมุทรสงคราม 4 4 26 0 34
76 เพชรบุรี 6 11 6 0 23
77 ประจวบคีรีขันธ์ 2 15 6 0 23
80 นครศรีธรรมราช 3 76 19 0 98
81 กระบี่ 0 8 5 0 13
82 พังงา 0 8 0 0 8
83 ภูเก็ต 3 20 0 0 23
84 สุราษฎร์ธานี 7 66 11 0 84
85 ระนอง 0 4 9 0 13
86 ชุมพร 3 16 6 0 25
90 สงขลา 22 38 15 0 75
91 สตูล 1 21 0 0 22
92 ตรัง 0 26 3 0 29
93 พัทลุง 3 12 24 0 39
94 ปัตตานี 0 1 2 0 3
95 ยะลา 0 8 7 0 15
96 นราธิวาส 0 7 0 0 7
รวม 907 2,684 1,005 0 4,596