จังหวัด ระดับการศึกษา รวมตามระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี ปริญญาโท
09 ต่างประเทศ 0 1 0 0 1
10 กรุงเทพมหานคร 0 295 4 0 299
11 สมุทรปราการ 0 89 1 0 90
12 นนทบุรี 0 259 1 0 260
13 ปทุมธานี 0 113 3 0 116
14 พระนครศรีอยุธยา 0 92 12 0 104
15 อ่างทอง 0 13 2 0 15
16 ลพบุรี 0 19 1 0 20
17 สิงห์บุรี 0 1 0 0 1
18 ชัยนาท 0 7 2 0 9
19 สระบุรี 0 32 6 0 38
20 ชลบุรี 0 107 7 0 114
21 ระยอง 0 210 14 0 224
22 จันทบุรี 0 7 0 0 7
23 ตราด 0 6 2 0 8
24 ฉะเชิงเทรา 0 57 0 0 57
25 ปราจีนบุรี 0 25 7 0 32
26 นครนายก 0 21 2 0 23
27 สระแก้ว 0 15 1 0 16
30 นครราชสีมา 0 31 1 0 32
31 บุรีรัมย์ 0 22 0 0 22
32 สุรินทร์ 0 16 1 0 17
33 ศรีสะเกษ 0 16 0 0 16
34 อุบลราชธานี 0 9 2 0 11
35 ยโสธร 0 3 0 0 3
36 ชัยภูมิ 0 8 0 0 8
37 อำนาจเจริญ 0 0 1 0 1
38 บึงกาฬ 0 5 0 0 5
39 หนองบัวลำภู 0 9 1 0 10
40 ขอนแก่น 0 17 2 0 19
41 อุดรธานี 0 0 0 0 0
42 เลย 0 4 3 0 7
43 หนองคาย 0 6 0 0 6
44 มหาสารคาม 0 3 0 0 3
45 ร้อยเอ็ด 0 7 0 0 7
46 กาฬสินธุ์ 0 19 0 0 19
47 สกลนคร 0 9 1 0 10
48 นครพนม 0 25 0 0 25
49 มุกดาหาร 0 0 0 0 0
50 เชียงใหม่ 0 6 0 0 6
51 ลำพูน 0 2 0 0 2
52 ลำปาง 0 20 1 0 21
53 อุตรดิตถ์ 0 4 0 0 4
54 แพร่ 0 7 0 0 7
55 น่าน 0 3 0 0 3
56 พะเยา 0 0 0 0 0
57 เชียงราย 0 11 1 0 12
58 แม่ฮ่องสอน 0 3 0 0 3
60 นครสวรรค์ 0 21 1 0 22
61 อุทัยธานี 0 3 0 0 3
62 กำแพงเพชร 0 9 0 0 9
63 ตาก 0 2 0 0 2
64 สุโขทัย 0 10 0 0 10
65 พิษณุโลก 0 16 0 0 16
66 พิจิตร 0 10 1 0 11
67 เพชรบูรณ์ 0 19 3 0 22
70 ราชบุรี 0 44 4 0 48
71 กาญจนบุรี 0 30 0 0 30
72 สุพรรณบุรี 0 23 0 0 23
73 นครปฐม 0 32 0 0 32
74 สมุทรสาคร 0 26 0 0 26
75 สมุทรสงคราม 0 16 0 0 16
76 เพชรบุรี 0 11 1 0 12
77 ประจวบคีรีขันธ์ 0 2 1 0 3
80 นครศรีธรรมราช 0 62 0 0 62
81 กระบี่ 0 13 0 0 13
82 พังงา 0 2 0 0 2
83 ภูเก็ต 0 25 0 0 25
84 สุราษฎร์ธานี 0 61 0 0 61
85 ระนอง 0 1 0 0 1
86 ชุมพร 0 5 0 0 5
90 สงขลา 0 35 0 0 35
91 สตูล 0 11 0 0 11
92 ตรัง 0 16 1 0 17
93 พัทลุง 0 22 0 0 22
94 ปัตตานี 0 2 0 0 2
95 ยะลา 0 4 1 0 5
96 นราธิวาส 0 0 0 0 0
รวม 0 2,167 92 0 2,259