จังหวัด ระดับการศึกษา รวมตามระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี ปริญญาโท
09 ต่างประเทศ 0 0 0 0 0
10 กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0
11 สมุทรปราการ 0 0 0 0 0
12 นนทบุรี 0 0 0 0 0
13 ปทุมธานี 0 0 0 0 0
14 พระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 0
15 อ่างทอง 0 0 0 0 0
16 ลพบุรี 0 0 0 0 0
17 สิงห์บุรี 0 0 0 0 0
18 ชัยนาท 0 0 0 0 0
19 สระบุรี 0 0 0 0 0
20 ชลบุรี 0 0 0 0 0
21 ระยอง 0 0 0 0 0
22 จันทบุรี 0 0 0 0 0
23 ตราด 0 0 0 0 0
24 ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
25 ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
26 นครนายก 0 0 0 0 0
27 สระแก้ว 0 0 0 0 0
30 นครราชสีมา 0 0 0 0 0
31 บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0
32 สุรินทร์ 0 0 0 0 0
33 ศรีสะเกษ 0 0 0 0 0
34 อุบลราชธานี 0 0 0 0 0
35 ยโสธร 0 0 0 0 0
36 ชัยภูมิ 0 0 0 0 0
37 อำนาจเจริญ 0 0 0 0 0
38 บึงกาฬ 0 0 0 0 0
39 หนองบัวลำภู 0 0 0 0 0
40 ขอนแก่น 0 0 0 0 0
41 อุดรธานี 0 0 0 0 0
42 เลย 0 0 0 0 0
43 หนองคาย 0 0 0 0 0
44 มหาสารคาม 0 0 0 0 0
45 ร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0
46 กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0
47 สกลนคร 0 0 0 0 0
48 นครพนม 0 0 0 0 0
49 มุกดาหาร 0 0 0 0 0
50 เชียงใหม่ 0 0 0 0 0
51 ลำพูน 0 0 0 0 0
52 ลำปาง 0 0 0 0 0
53 อุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0
54 แพร่ 0 0 0 0 0
55 น่าน 0 0 0 0 0
56 พะเยา 0 0 0 0 0
57 เชียงราย 0 0 0 0 0
58 แม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 0
60 นครสวรรค์ 0 0 0 0 0
61 อุทัยธานี 0 0 0 0 0
62 กำแพงเพชร 0 0 0 0 0
63 ตาก 0 0 0 0 0
64 สุโขทัย 0 0 0 0 0
65 พิษณุโลก 0 0 0 0 0
66 พิจิตร 0 0 0 0 0
67 เพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0
70 ราชบุรี 0 0 0 0 0
71 กาญจนบุรี 0 0 0 0 0
72 สุพรรณบุรี 0 0 0 0 0
73 นครปฐม 0 0 0 0 0
74 สมุทรสาคร 0 0 0 0 0
75 สมุทรสงคราม 0 0 0 0 0
76 เพชรบุรี 0 0 0 0 0
77 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 0
80 นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0
81 กระบี่ 0 0 0 0 0
82 พังงา 0 0 0 0 0
83 ภูเก็ต 0 0 0 0 0
84 สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0
85 ระนอง 0 0 0 0 0
86 ชุมพร 0 0 0 0 0
90 สงขลา 0 0 0 0 0
91 สตูล 0 0 0 0 0
92 ตรัง 0 0 0 0 0
93 พัทลุง 0 0 0 0 0
94 ปัตตานี 0 0 0 0 0
95 ยะลา 0 0 0 0 0
96 นราธิวาส 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0