จังหวัด ระดับการศึกษา รวมตามระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี ปริญญาโท
09 ต่างประเทศ 0 0 0 0 0
10 กรุงเทพมหานคร 325 215 84 0 624
11 สมุทรปราการ 27 54 75 0 156
12 นนทบุรี 320 152 16 0 488
13 ปทุมธานี 140 66 19 0 225
14 พระนครศรีอยุธยา 55 50 32 0 137
15 อ่างทอง 12 14 0 0 26
16 ลพบุรี 14 15 14 0 43
17 สิงห์บุรี 10 9 28 0 47
18 ชัยนาท 3 9 13 0 25
19 สระบุรี 22 19 57 0 98
20 ชลบุรี 25 69 109 0 203
21 ระยอง 43 90 33 0 166
22 จันทบุรี 4 9 8 0 21
23 ตราด 3 3 1 0 7
24 ฉะเชิงเทรา 20 27 43 0 90
25 ปราจีนบุรี 2 9 24 0 35
26 นครนายก 12 7 16 0 35
27 สระแก้ว 0 9 7 0 16
30 นครราชสีมา 20 22 10 0 52
31 บุรีรัมย์ 2 13 7 0 22
32 สุรินทร์ 0 20 21 0 41
33 ศรีสะเกษ 3 19 10 0 32
34 อุบลราชธานี 2 12 9 0 23
35 ยโสธร 0 4 2 0 6
36 ชัยภูมิ 0 9 9 0 18
37 อำนาจเจริญ 0 3 0 0 3
38 บึงกาฬ 0 3 0 0 3
39 หนองบัวลำภู 0 1 1 0 2
40 ขอนแก่น 2 3 8 0 13
41 อุดรธานี 0 12 4 0 16
42 เลย 2 5 3 0 10
43 หนองคาย 0 0 1 0 1
44 มหาสารคาม 0 3 8 0 11
45 ร้อยเอ็ด 11 8 5 0 24
46 กาฬสินธุ์ 0 7 3 0 10
47 สกลนคร 0 5 3 0 8
48 นครพนม 0 4 0 0 4
49 มุกดาหาร 0 2 2 0 4
50 เชียงใหม่ 10 14 5 0 29
51 ลำพูน 0 1 0 0 1
52 ลำปาง 0 21 39 0 60
53 อุตรดิตถ์ 1 3 10 0 14
54 แพร่ 3 8 9 0 20
55 น่าน 0 11 4 0 15
56 พะเยา 1 6 3 0 10
57 เชียงราย 0 6 6 0 12
58 แม่ฮ่องสอน 0 0 1 0 1
60 นครสวรรค์ 4 18 18 0 40
61 อุทัยธานี 0 7 12 0 19
62 กำแพงเพชร 0 8 6 0 14
63 ตาก 0 14 6 0 20
64 สุโขทัย 1 1 0 0 2
65 พิษณุโลก 35 8 4 0 47
66 พิจิตร 0 6 11 0 17
67 เพชรบูรณ์ 7 8 27 0 42
70 ราชบุรี 13 41 29 0 83
71 กาญจนบุรี 26 16 21 0 63
72 สุพรรณบุรี 15 28 12 0 55
73 นครปฐม 20 27 36 0 83
74 สมุทรสาคร 25 25 27 0 77
75 สมุทรสงคราม 5 1 11 0 17
76 เพชรบุรี 8 18 17 0 43
77 ประจวบคีรีขันธ์ 3 5 7 0 15
80 นครศรีธรรมราช 4 31 43 0 78
81 กระบี่ 2 11 6 0 19
82 พังงา 3 6 1 0 10
83 ภูเก็ต 7 7 3 0 17
84 สุราษฎร์ธานี 20 27 19 0 66
85 ระนอง 2 1 11 0 14
86 ชุมพร 8 8 0 0 16
90 สงขลา 35 16 33 0 84
91 สตูล 2 1 6 0 9
92 ตรัง 0 8 3 0 11
93 พัทลุง 7 5 4 0 16
94 ปัตตานี 4 5 5 0 14
95 ยะลา 1 5 7 0 13
96 นราธิวาส 0 9 2 0 11
99 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0
รวม 1,351 1,422 1,149 0 3,922