ประเภททักษะ ชนิดความสามารถ ระดับการศึกษา รวมตามระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี ปริญญาโท
กีฬา กรีฑา 1 5 2 0 8
ว่ายน้ำ 0 10 0 0 10
ซอฟท์บอล 0 0 0 0 0
เซปักตะกร้อ 0 1 0 0 1
เทนนิส 0 0 0 0 0
เทเบิลเทนนิส 0 11 0 0 11
บาสเกตบอล 0 23 0 0 23
แบดมินตัน 1 10 0 0 11
ฟันดาบ (ดาบไทย) 0 0 0 0 0
ฟันดาบ (ดาบสากล) 0 1 0 0 1
ฟุตบอล 2 22 1 0 25
ฟุตซอล 0 14 2 0 16
ยิงปืน 0 0 0 0 0
ยูโด 2 4 0 0 6
รักบี้ฟุตบอล 0 1 0 0 1
วอลเลย์บอล 0 6 0 0 6
วอลเลย์บอลชายหาด 0 0 0 0 0
กอล์ฟ 0 0 0 0 0
หมากกระดาน 2 7 0 0 9
บริดจ์ 0 4 0 0 4
เทควันโด 0 3 0 0 3
เปตอง 0 1 0 0 1
ครอสเวิร์ค 0 3 0 0 3
มวยสากลสมัครเล่น 0 0 0 0 0
คาราเต้โด 0 0 0 0 0
ลีลาศ 0 0 0 0 0
เรือพาย 0 0 0 0 0
E-Sport (RoV) 0 3 0 0 3
ศิลปวัฒนธรรม นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล 0 10 0 0 10
นักร้องเพลงลูกทุ่ง 0 0 0 0 0
นักร้องในวงดนตรีไทย 0 1 0 0 1
การแสดงนาฏศิลป์ (รำไทย) 2 11 0 0 13
นักดนตรีสากล/ไทยสากล (กลอง) 1 4 0 0 5
นักดนตรี (คีย์บอร์ด) 0 4 0 0 4
นักดนตรีสากล/ไทยสากล (กีตาร์) 2 0 0 0 2
นักดนตรีสากล/ไทยสากล (เบส) 1 0 0 0 1
นักดนตรีลูกทุ่ง (แซกโซโฟน) 0 1 0 0 1
นักดนตรีลูกทุ่ง/ไทยสากล (ทรัมเป็ต) 0 0 0 0 0
นักดนตรีลูกทุ่ง (ทรอมโบน) 0 0 0 0 0
นักดนตรีลูกทุ่ง (กลอง) 0 0 0 0 0
นักดนตรีลูกทุ่ง (กีตาร์) 0 0 0 0 0
นักดนตรีลูกทุ่ง (เบส) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ซอสามสาย) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ซอด้วง) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ซออู้) 1 1 0 0 2
นักดนตรีไทย (จะเข้) 1 1 0 0 2
นักดนตรีไทย (ขิม) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ขลุ่ยหลิบ) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ระนาดเอก) 0 1 0 0 1
นักดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ฆ้องวงใหญ่) 2 0 0 0 2
นักดนตรีไทย (ฆ้องวงเล็ก) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (เครื่องหนัง-กลอง) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ปี่) 0 0 0 0 0
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 0 37 5 0 42
หุ่นยนต์ หุ่นยนต์ 18 30 1 0 49
รวม 36 230 11 0 277