ประเภททักษะ ชนิดความสามารถ ระดับการศึกษา รวมตามระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี ปริญญาโท
กีฬา กรีฑา 1 16 0 0 17
ว่ายน้ำ 0 14 0 0 14
ซอฟท์บอล 1 5 0 0 6
เซปักตะกร้อ 0 6 0 0 6
เทนนิส 1 8 0 0 9
เทเบิลเทนนิส 2 7 0 0 9
บาสเกตบอล 3 67 3 0 73
แบดมินตัน 3 16 0 0 19
ฟันดาบ (ดาบไทย) 0 1 0 0 1
ฟันดาบ (ดาบสากล) 1 5 0 0 6
ฟุตบอล 4 44 0 0 48
ฟุตซอล 0 28 2 1 31
ยิงปืน 0 2 0 0 2
ยูโด 0 7 0 0 7
รักบี้ฟุตบอล 0 20 0 0 20
วอลเลย์บอล 1 14 2 0 17
วอลเลย์บอลชายหาด 0 0 0 0 0
กอล์ฟ 0 1 0 0 1
หมากกระดาน 1 7 0 0 8
บริดจ์ 0 5 0 0 5
เทควันโด 3 12 0 0 15
เปตอง 0 7 0 0 7
ครอสเวิร์ค 0 11 0 1 12
มวยสากลสมัครเล่น 0 0 0 0 0
คาราเต้โด 0 4 0 0 4
ลีลาศ 0 1 0 0 1
เรือพาย 0 0 0 0 0
ศิลปวัฒนธรรม นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล 0 22 0 0 22
นักร้องเพลงลูกทุ่ง 0 7 0 0 7
นักร้องในวงดนตรีไทย 0 0 0 0 0
การแสดงนาฏศิลป์ (รำไทย) 0 49 1 0 50
นักดนตรีสากล/ไทยสากล/ลูกทุ่ง (กลอง) 0 7 0 0 7
นักดนตรี (คีย์บอร์ด) 1 4 0 0 5
นักดนตรีสากล/ไทยสากล/ลูกทุ่ง (กีตาร์) 0 16 0 0 16
นักดนตรีสากล/ไทยสากล/ลูกทุ่ง (เบส) 0 7 0 0 7
นักดนตรี (แซกโซโฟน) 3 9 0 0 12
นักดนตรี (ทรัมเป็ต) 2 12 0 0 14
นักดนตรี (ทรอมโบน) 0 3 0 0 3
นักดนตรีไทย (ซอสามสาย) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ซอด้วง) 1 1 0 0 2
นักดนตรีไทย (ซออู้) 0 3 0 0 3
นักดนตรีไทย (จะเข้) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ขิม) 0 1 0 0 1
นักดนตรีไทย (ขลุ่ยหลิบ) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ) 0 3 0 0 3
นักดนตรีไทย (ระนาดเอก) 1 2 0 0 3
นักดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม) 0 6 0 0 6
นักดนตรีไทย (ฆ้องวงใหญ่) 1 4 0 0 5
นักดนตรีไทย (ฆ้องวงเล็ก) 2 1 0 0 3
นักดนตรีไทย (เครื่องหนัง-กลอง) 0 7 0 0 7
นักดนตรีไทย (ปี่) 0 0 0 0 0
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 15 79 11 0 105
หุ่นยนต์ หุ่นยนต์ 31 69 10 0 110
รวม 78 620 29 2 729