ประเภททักษะ ชนิดความสามารถ ระดับการศึกษา รวมตามระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี ปริญญาโท
กีฬา กรีฑา 0 0 0 0 0
ว่ายน้ำ 0 0 0 0 0
ซอฟท์บอล 0 0 0 0 0
เซปักตะกร้อ 0 0 0 0 0
เทนนิส 0 0 0 0 0
เทเบิลเทนนิส 0 0 0 0 0
บาสเกตบอล 0 0 0 0 0
แบดมินตัน 0 0 0 0 0
ฟันดาบ (ดาบไทย) 0 0 0 0 0
ฟันดาบ (ดาบสากล) 0 0 0 0 0
ฟุตบอล 0 0 0 0 0
ฟุตซอล 0 0 0 0 0
ยิงปืน 0 0 0 0 0
ยูโด 0 0 0 0 0
รักบี้ฟุตบอล 0 0 0 0 0
วอลเลย์บอล 0 0 0 0 0
วอลเลย์บอลชายหาด 0 0 0 0 0
กอล์ฟ 0 0 0 0 0
หมากกระดาน 0 0 0 0 0
บริดจ์ 0 0 0 0 0
เทควันโด 0 0 0 0 0
เปตอง 0 0 0 0 0
ครอสเวิร์ค 0 0 0 0 0
มวยสากลสมัครเล่น 0 0 0 0 0
คาราเต้โด 0 0 0 0 0
เรือพาย 0 0 0 0 0
E-Sport 0 0 0 0 0
ลีลาศ 0 0 0 0 0
ยูยิตสู 0 0 0 0 0
มวยไทยสมัครเล่น 0 0 0 0 0
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีสากล (นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล) 0 0 0 0 0
วงประดู่แดงแบรนด์ (นักร้อง) 0 0 0 0 0
ดนตรีสากล (คีย์บอร์ด) 0 0 0 0 0
การแสดงนาฏศิลป์ (รำไทย) 0 0 0 0 0
ดนตรีสากล (กลอง) 0 0 0 0 0
วงประดู่แดงแบรนด์ (คีย์บอร์ด) 0 0 0 0 0
ดนตรีสากล (กีตาร์) 0 0 0 0 0
ดนตรีสากล (เบส) 0 0 0 0 0
วงประดู่แดงแบรนด์ (แซกโซโฟน) 0 0 0 0 0
วงประดู่แดงแบรนด์ (ทรัมเป็ต) 0 0 0 0 0
วงประดู่แดงแบรนด์ (ทรอมโบน) 0 0 0 0 0
วงประดู่แดงแบรนด์ (กลอง) 0 0 0 0 0
วงประดู่แดงแบรนด์ (กีตาร์) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ซอสามสาย) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ซอด้วง) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ซออู้) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (จะเข้) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ขิม) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ขลุ่ยหลิบ) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ระนาดเอก) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ฆ้องวงใหญ่) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ฆ้องวงเล็ก) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ปี่) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (เครื่องหนัง-กลอง) 0 0 0 0 0
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 0 0 0 0 0
หุ่นยนต์ หุ่นยนต์ 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0