ประเภททักษะ ชนิดความสามารถ ระดับการศึกษา รวมตามระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี ปริญญาโท
กีฬา กรีฑา 0 4 0 0 4
ว่ายน้ำ 0 13 0 1 14
ซอฟท์บอล 0 3 0 0 3
เซปักตะกร้อ 0 2 0 0 2
เทนนิส 0 2 1 0 3
เทเบิลเทนนิส 0 4 0 0 4
บาสเกตบอล 1 47 0 0 48
แบดมินตัน 0 16 0 0 16
ฟันดาบ (ดาบไทย) 0 0 0 0 0
ฟันดาบ (ดาบสากล) 0 3 0 0 3
ฟุตบอล 1 57 3 0 61
ฟุตซอล 0 39 0 1 40
ยิงปืน 0 4 0 0 4
ยูโด 1 7 0 0 8
รักบี้ฟุตบอล 0 10 0 0 10
วอลเลย์บอล 0 13 0 0 13
วอลเลย์บอลชายหาด 0 2 0 0 2
กอล์ฟ 0 0 0 0 0
หมากกระดาน 0 7 0 0 7
บริดจ์ 0 1 0 0 1
เทควันโด 1 10 0 0 11
เปตอง 1 2 0 0 3
ครอสเวิร์ค 0 4 0 1 5
มวยสากลสมัครเล่น 0 2 1 0 3
คาราเต้โด 0 0 0 0 0
เรือพาย 0 0 0 0 0
E-Sport 0 2 0 0 2
ลีลาศ 0 1 0 0 1
ยูยิตสู 0 2 0 0 2
มวยไทยสมัครเล่น 0 0 0 0 0
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีสากล (นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล) 0 7 0 0 7
วงประดู่แดงแบรนด์ (นักร้อง) 0 0 0 0 0
ดนตรีสากล (คีย์บอร์ด) 0 1 0 0 1
การแสดงนาฏศิลป์ (รำไทย) 1 12 1 0 14
ดนตรีสากล (กลอง) 0 1 0 0 1
วงประดู่แดงแบรนด์ (คีย์บอร์ด) 0 0 0 0 0
ดนตรีสากล (กีตาร์) 1 0 0 0 1
ดนตรีสากล (เบส) 0 3 0 0 3
วงประดู่แดงแบรนด์ (แซกโซโฟน) 0 3 0 0 3
วงประดู่แดงแบรนด์ (ทรัมเป็ต) 0 0 0 0 0
วงประดู่แดงแบรนด์ (ทรอมโบน) 0 4 0 0 4
วงประดู่แดงแบรนด์ (กลอง) 0 4 0 0 4
วงประดู่แดงแบรนด์ (กีตาร์) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ซอสามสาย) 0 1 0 0 1
นักดนตรีไทย (ซอด้วง) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ซออู้) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (จะเข้) 1 1 0 0 2
นักดนตรีไทย (ขิม) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ขลุ่ยหลิบ) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ระนาดเอก) 0 2 0 0 2
นักดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ฆ้องวงใหญ่) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ฆ้องวงเล็ก) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ปี่) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (เครื่องหนัง-กลอง) 0 1 0 0 1
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 6 31 3 0 40
หุ่นยนต์ หุ่นยนต์ 7 36 0 0 43
รวม 21 364 9 3 397