ประเภททักษะ ชนิดความสามารถ ระดับการศึกษา รวมตามระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี ปริญญาโท
กีฬา กรีฑา 2 5 0 0 7
ว่ายน้ำ 1 10 0 0 11
ซอฟท์บอล 0 4 0 0 4
เซปักตะกร้อ 0 0 0 0 0
เทนนิส 4 2 0 0 6
เทเบิลเทนนิส 1 6 0 0 7
บาสเกตบอล 0 52 1 0 53
แบดมินตัน 2 12 0 0 14
ฟันดาบ (ดาบไทย) 0 0 0 0 0
ฟันดาบ (ดาบสากล) 0 8 0 1 9
ฟุตบอล 10 34 1 1 46
ฟุตซอล 3 12 2 2 19
ยิงปืน 0 3 0 0 3
ยูโด 0 3 0 0 3
รักบี้ฟุตบอล 0 7 0 0 7
วอลเลย์บอล 1 6 0 0 7
วอลเลย์บอลชายหาด 0 0 0 0 0
กอล์ฟ 0 1 0 0 1
หมากกระดาน 1 12 2 0 15
บริดจ์ 0 4 0 0 4
เทควันโด 4 12 0 0 16
เปตอง 1 3 0 0 4
ครอสเวิร์ค 0 3 0 0 3
มวยสากลสมัครเล่น 0 1 0 0 1
คาราเต้โด 0 3 0 0 3
เรือพาย 0 2 0 0 2
E-Sport 0 0 0 0 0
ศิลปวัฒนธรรม นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล 0 10 0 0 10
นักร้องเพลงลูกทุ่ง 0 1 0 0 1
นักร้องในวงดนตรีไทย 0 0 0 0 0
การแสดงนาฏศิลป์ (รำไทย) 4 32 0 0 36
นักดนตรีสากล/ไทยสากล (กลอง) 0 3 1 0 4
นักดนตรี (คีย์บอร์ด) 0 3 0 0 3
นักดนตรีสากล/ไทยสากล (กีตาร์) 1 4 0 0 5
นักดนตรีสากล/ไทยสากล (เบส) 0 0 0 0 0
นักดนตรีลูกทุ่ง/ไทยสากล (แซกโซโฟน) 1 1 0 0 2
นักดนตรีลูกทุ่ง/ไทยสากล (ทรัมเป็ต) 0 1 0 0 1
นักดนตรีลูกทุ่ง/ไทยสากล (ทรอมโบน) 2 3 0 0 5
นักดนตรีลูกทุ่ง (กลอง) 0 0 0 0 0
นักดนตรีลูกทุ่ง (กีตาร์) 0 0 0 0 0
นักดนตรีลูกทุ่ง (เบส) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ซอสามสาย) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ซอด้วง) 0 3 0 0 3
นักดนตรีไทย (ซออู้) 0 3 0 0 3
นักดนตรีไทย (จะเข้) 0 2 0 0 2
นักดนตรีไทย (ขิม) 1 0 0 0 1
นักดนตรีไทย (ขลุ่ยหลิบ) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ระนาดเอก) 1 2 0 0 3
นักดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม) 1 3 0 0 4
นักดนตรีไทย (ฆ้องวงใหญ่) 0 1 0 0 1
นักดนตรีไทย (ฆ้องวงเล็ก) 0 1 0 0 1
นักดนตรีไทย (เครื่องหนัง-กลอง) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ปี่) 0 0 0 0 0
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 6 57 2 0 65
หุ่นยนต์ หุ่นยนต์ 22 56 1 0 79
รวม 69 391 10 4 474