จังหวัด ระดับการศึกษา รวมตามระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี ปริญญาโท
09 ต่างประเทศ 0 0 0 0 0
10 กรุงเทพมหานคร 0 379 62 0 441
11 สมุทรปราการ 0 133 45 0 178
12 นนทบุรี 0 316 48 0 364
13 ปทุมธานี 0 182 40 0 222
14 พระนครศรีอยุธยา 0 90 45 0 135
15 อ่างทอง 0 11 18 0 29
16 ลพบุรี 0 24 26 0 50
17 สิงห์บุรี 0 19 29 0 48
18 ชัยนาท 0 15 6 0 21
19 สระบุรี 0 47 62 0 109
20 ชลบุรี 0 169 153 0 322
21 ระยอง 0 336 71 0 407
22 จันทบุรี 0 5 24 0 29
23 ตราด 0 5 1 0 6
24 ฉะเชิงเทรา 0 68 36 0 104
25 ปราจีนบุรี 0 35 16 0 51
26 นครนายก 0 28 3 0 31
27 สระแก้ว 0 21 5 0 26
30 นครราชสีมา 0 35 25 0 60
31 บุรีรัมย์ 0 29 6 0 35
32 สุรินทร์ 0 30 15 0 45
33 ศรีสะเกษ 0 26 9 0 35
34 อุบลราชธานี 0 16 13 0 29
35 ยโสธร 0 5 1 0 6
36 ชัยภูมิ 0 11 0 0 11
37 อำนาจเจริญ 0 0 2 0 2
38 บึงกาฬ 0 0 1 0 1
39 หนองบัวลำภู 0 5 0 0 5
40 ขอนแก่น 0 11 9 0 20
41 อุดรธานี 0 14 5 0 19
42 เลย 0 8 10 0 18
43 หนองคาย 0 6 1 0 7
44 มหาสารคาม 0 6 3 0 9
45 ร้อยเอ็ด 0 20 3 0 23
46 กาฬสินธุ์ 0 9 3 0 12
47 สกลนคร 0 7 1 0 8
48 นครพนม 0 4 0 0 4
49 มุกดาหาร 0 5 0 0 5
50 เชียงใหม่ 0 20 6 0 26
51 ลำพูน 0 9 0 0 9
52 ลำปาง 0 18 11 0 29
53 อุตรดิตถ์ 0 23 11 0 34
54 แพร่ 0 8 9 0 17
55 น่าน 0 10 7 0 17
56 พะเยา 0 1 2 0 3
57 เชียงราย 0 10 5 0 15
58 แม่ฮ่องสอน 0 1 0 0 1
60 นครสวรรค์ 0 37 5 0 42
61 อุทัยธานี 0 1 1 0 2
62 กำแพงเพชร 0 15 5 0 20
63 ตาก 0 8 0 0 8
64 สุโขทัย 0 16 9 0 25
65 พิษณุโลก 0 18 6 0 24
66 พิจิตร 0 10 29 0 39
67 เพชรบูรณ์ 0 24 21 0 45
70 ราชบุรี 0 48 55 0 103
71 กาญจนบุรี 0 40 17 0 57
72 สุพรรณบุรี 0 49 23 0 72
73 นครปฐม 0 48 12 0 60
74 สมุทรสาคร 0 36 12 0 48
75 สมุทรสงคราม 0 4 10 0 14
76 เพชรบุรี 0 5 20 0 25
77 ประจวบคีรีขันธ์ 0 12 9 0 21
80 นครศรีธรรมราช 0 60 23 0 83
81 กระบี่ 0 17 11 0 28
82 พังงา 0 12 1 0 13
83 ภูเก็ต 0 39 8 0 47
84 สุราษฎร์ธานี 0 90 39 0 129
85 ระนอง 0 11 0 0 11
86 ชุมพร 0 24 4 0 28
90 สงขลา 0 31 23 0 54
91 สตูล 0 1 0 0 1
92 ตรัง 0 10 0 0 10
93 พัทลุง 0 30 14 0 44
94 ปัตตานี 0 4 5 0 9
95 ยะลา 0 5 4 0 9
96 นราธิวาส 0 6 2 0 8
รวม 0 2,941 1,216 0 4,157