จังหวัด ระดับการศึกษา รวมตามระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี ปริญญาโท
10 กรุงเทพมหานคร 229 25 46 0 300
11 สมุทรปราการ 17 16 22 0 55
12 นนทบุรี 307 30 20 0 357
13 ปทุมธานี 86 12 26 0 124
14 พระนครศรีอยุธยา 13 22 17 0 52
15 อ่างทอง 6 3 3 0 12
16 ลพบุรี 13 12 13 0 38
17 สิงห์บุรี 1 1 22 0 24
18 ชัยนาท 0 0 3 0 3
19 สระบุรี 14 11 61 0 86
20 ชลบุรี 19 13 85 0 117
21 ระยอง 28 69 41 0 138
22 จันทบุรี 5 4 14 0 23
23 ตราด 2 2 1 0 5
24 ฉะเชิงเทรา 2 4 34 0 40
25 ปราจีนบุรี 2 11 20 0 33
26 นครนายก 2 6 2 0 10
27 สระแก้ว 3 1 4 0 8
30 นครราชสีมา 1 11 7 0 19
31 บุรีรัมย์ 1 2 3 0 6
32 สุรินทร์ 3 3 11 0 17
33 ศรีสะเกษ 2 1 8 0 11
34 อุบลราชธานี 3 3 6 0 12
35 ยโสธร 0 0 0 0 0
36 ชัยภูมิ 1 0 9 0 10
37 อำนาจเจริญ 0 0 1 0 1
38 บึงกาฬ 0 2 0 0 2
39 หนองบัวลำภู 0 0 0 0 0
40 ขอนแก่น 1 5 2 0 8
41 อุดรธานี 0 5 4 0 9
42 เลย 2 1 3 0 6
43 หนองคาย 0 1 1 0 2
44 มหาสารคาม 1 0 1 0 2
45 ร้อยเอ็ด 0 4 4 0 8
46 กาฬสินธุ์ 0 0 1 0 1
47 สกลนคร 0 3 0 0 3
48 นครพนม 0 0 0 0 0
49 มุกดาหาร 0 1 0 0 1
50 เชียงใหม่ 1 3 5 0 9
51 ลำพูน 0 3 0 0 3
52 ลำปาง 2 0 22 0 24
53 อุตรดิตถ์ 5 2 2 0 9
54 แพร่ 0 2 4 0 6
55 น่าน 1 0 1 0 2
56 พะเยา 0 0 2 0 2
57 เชียงราย 0 1 7 0 8
58 แม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 0
60 นครสวรรค์ 2 2 14 0 18
61 อุทัยธานี 0 2 10 0 12
62 กำแพงเพชร 0 4 8 0 12
63 ตาก 0 1 3 0 4
64 สุโขทัย 0 3 5 0 8
65 พิษณุโลก 6 0 5 0 11
66 พิจิตร 1 0 1 0 2
67 เพชรบูรณ์ 1 1 5 0 7
70 ราชบุรี 7 15 6 0 28
71 กาญจนบุรี 7 1 19 0 27
72 สุพรรณบุรี 20 11 15 0 46
73 นครปฐม 22 13 20 0 55
74 สมุทรสาคร 14 1 6 0 21
75 สมุทรสงคราม 4 0 26 0 30
76 เพชรบุรี 6 1 3 0 10
77 ประจวบคีรีขันธ์ 2 2 6 0 10
80 นครศรีธรรมราช 3 15 11 0 29
81 กระบี่ 0 1 3 0 4
82 พังงา 0 0 0 0 0
83 ภูเก็ต 3 1 0 0 4
84 สุราษฎร์ธานี 7 25 10 0 42
85 ระนอง 0 0 4 0 4
86 ชุมพร 3 4 5 0 12
90 สงขลา 22 5 14 0 41
91 สตูล 1 0 0 0 1
92 ตรัง 0 1 2 0 3
93 พัทลุง 3 1 24 0 28
94 ปัตตานี 0 0 2 0 2
95 ยะลา 0 0 6 0 6
96 นราธิวาส 0 0 0 0 0
รวม 907 405 771 0 2,083