จังหวัด ระดับการศึกษา รวมตามระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี ปริญญาโท
10 กรุงเทพมหานคร 181 260 7 0 448
11 สมุทรปราการ 22 109 2 0 133
12 นนทบุรี 157 192 2 0 351
13 ปทุมธานี 47 69 0 0 116
14 พระนครศรีอยุธยา 11 56 2 0 69
15 อ่างทอง 5 12 1 0 18
16 ลพบุรี 9 26 4 0 39
17 สิงห์บุรี 0 2 6 0 8
18 ชัยนาท 0 9 5 0 14
19 สระบุรี 5 43 9 0 57
20 ชลบุรี 9 111 7 0 127
21 ระยอง 20 285 16 0 321
22 จันทบุรี 1 16 1 0 18
23 ตราด 0 11 3 0 14
24 ฉะเชิงเทรา 1 45 2 0 48
25 ปราจีนบุรี 1 25 5 0 31
26 นครนายก 0 5 1 0 6
27 สระแก้ว 0 4 0 0 4
30 นครราชสีมา 7 38 0 0 45
31 บุรีรัมย์ 8 18 2 0 28
32 สุรินทร์ 1 9 2 0 12
33 ศรีสะเกษ 0 17 1 0 18
34 อุบลราชธานี 4 18 0 0 22
35 ยโสธร 1 3 0 0 4
36 ชัยภูมิ 0 7 2 0 9
37 อำนาจเจริญ 2 2 0 0 4
38 บึงกาฬ 0 4 0 0 4
39 หนองบัวลำภู 0 1 0 0 1
40 ขอนแก่น 0 10 0 0 10
41 อุดรธานี 0 3 0 0 3
42 เลย 0 5 0 0 5
43 หนองคาย 0 0 0 0 0
44 มหาสารคาม 3 4 0 0 7
45 ร้อยเอ็ด 1 14 1 0 16
46 กาฬสินธุ์ 1 13 0 0 14
47 สกลนคร 1 2 0 0 3
48 นครพนม 0 4 0 0 4
49 มุกดาหาร 0 0 4 0 4
50 เชียงใหม่ 2 23 1 0 26
51 ลำพูน 0 6 0 0 6
52 ลำปาง 1 11 6 0 18
53 อุตรดิตถ์ 0 2 1 0 3
54 แพร่ 0 1 0 0 1
55 น่าน 3 10 0 0 13
56 พะเยา 1 1 0 0 2
57 เชียงราย 3 6 4 0 13
58 แม่ฮ่องสอน 0 1 0 0 1
60 นครสวรรค์ 2 16 2 0 20
61 อุทัยธานี 1 2 1 0 4
62 กำแพงเพชร 0 17 0 0 17
63 ตาก 0 4 0 0 4
64 สุโขทัย 3 6 0 0 9
65 พิษณุโลก 3 8 4 0 15
66 พิจิตร 2 6 1 0 9
67 เพชรบูรณ์ 4 11 0 0 15
70 ราชบุรี 6 27 0 0 33
71 กาญจนบุรี 3 11 0 0 14
72 สุพรรณบุรี 8 20 3 0 31
73 นครปฐม 37 40 0 0 77
74 สมุทรสาคร 5 23 0 0 28
75 สมุทรสงคราม 5 11 1 0 17
76 เพชรบุรี 1 10 0 0 11
77 ประจวบคีรีขันธ์ 8 5 3 0 16
80 นครศรีธรรมราช 3 46 12 0 61
81 กระบี่ 0 19 1 0 20
82 พังงา 0 6 0 0 6
83 ภูเก็ต 8 22 0 0 30
84 สุราษฎร์ธานี 7 58 3 0 68
85 ระนอง 0 10 0 0 10
86 ชุมพร 1 9 0 0 10
90 สงขลา 11 34 3 0 48
91 สตูล 0 6 0 0 6
92 ตรัง 5 26 0 0 31
93 พัทลุง 3 25 1 0 29
94 ปัตตานี 1 1 0 0 2
95 ยะลา 0 4 0 0 4
96 นราธิวาส 0 3 0 0 3
รวม 635 1,999 132 0 2,766