จังหวัด ระดับการศึกษา รวมตามระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี ปริญญาโท
09 ต่างประเทศ 0 0 0 0 0
10 กรุงเทพมหานคร 0 434 18 0 452
11 สมุทรปราการ 0 150 3 0 153
12 นนทบุรี 0 211 13 0 224
13 ปทุมธานี 0 129 8 0 137
14 พระนครศรีอยุธยา 0 67 9 0 76
15 อ่างทอง 0 21 2 0 23
16 ลพบุรี 0 21 1 0 22
17 สิงห์บุรี 0 4 5 0 9
18 ชัยนาท 0 23 2 0 25
19 สระบุรี 0 58 16 0 74
20 ชลบุรี 0 190 17 0 207
21 ระยอง 0 298 8 0 306
22 จันทบุรี 0 6 0 0 6
23 ตราด 0 4 2 0 6
24 ฉะเชิงเทรา 0 78 10 0 88
25 ปราจีนบุรี 0 23 17 0 40
26 นครนายก 0 27 4 0 31
27 สระแก้ว 0 23 3 0 26
30 นครราชสีมา 0 38 1 0 39
31 บุรีรัมย์ 0 28 4 0 32
32 สุรินทร์ 0 25 1 0 26
33 ศรีสะเกษ 0 28 1 0 29
34 อุบลราชธานี 0 9 9 0 18
35 ยโสธร 0 13 0 0 13
36 ชัยภูมิ 0 21 1 0 22
37 อำนาจเจริญ 0 9 0 0 9
38 บึงกาฬ 0 6 0 0 6
39 หนองบัวลำภู 0 5 2 0 7
40 ขอนแก่น 0 15 1 0 16
41 อุดรธานี 0 8 4 0 12
42 เลย 0 4 0 0 4
43 หนองคาย 0 7 0 0 7
44 มหาสารคาม 0 11 0 0 11
45 ร้อยเอ็ด 0 22 6 0 28
46 กาฬสินธุ์ 0 27 1 0 28
47 สกลนคร 0 10 0 0 10
48 นครพนม 0 3 0 0 3
49 มุกดาหาร 0 1 0 0 1
50 เชียงใหม่ 0 20 2 0 22
51 ลำพูน 0 11 0 0 11
52 ลำปาง 0 18 12 0 30
53 อุตรดิตถ์ 0 1 0 0 1
54 แพร่ 0 7 0 0 7
55 น่าน 0 17 9 0 26
56 พะเยา 0 9 0 0 9
57 เชียงราย 0 11 2 0 13
58 แม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 0
60 นครสวรรค์ 0 37 3 0 40
61 อุทัยธานี 0 8 2 0 10
62 กำแพงเพชร 0 8 2 0 10
63 ตาก 0 8 0 0 8
64 สุโขทัย 0 8 3 0 11
65 พิษณุโลก 0 4 1 0 5
66 พิจิตร 0 12 4 0 16
67 เพชรบูรณ์ 0 39 10 0 49
70 ราชบุรี 0 34 8 0 42
71 กาญจนบุรี 0 24 1 0 25
72 สุพรรณบุรี 0 39 23 0 62
73 นครปฐม 0 54 1 0 55
74 สมุทรสาคร 0 33 1 0 34
75 สมุทรสงคราม 0 11 2 0 13
76 เพชรบุรี 0 17 0 0 17
77 ประจวบคีรีขันธ์ 0 23 6 0 29
80 นครศรีธรรมราช 0 67 7 0 74
81 กระบี่ 0 21 2 0 23
82 พังงา 0 28 0 0 28
83 ภูเก็ต 0 14 0 0 14
84 สุราษฎร์ธานี 0 65 3 0 68
85 ระนอง 0 8 0 0 8
86 ชุมพร 0 25 0 0 25
90 สงขลา 0 27 3 0 30
91 สตูล 0 6 0 0 6
92 ตรัง 0 24 0 0 24
93 พัทลุง 0 20 2 0 22
94 ปัตตานี 0 17 0 0 17
95 ยะลา 0 15 0 0 15
96 นราธิวาส 0 4 0 0 4
99 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0
รวม 0 2,851 278 0 3,129