จังหวัด ระดับการศึกษา รวมตามระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี ปริญญาโท
09 ต่างประเทศ 0 0 0 0 0
10 กรุงเทพมหานคร 325 668 92 0 1,085
11 สมุทรปราการ 27 155 80 0 262
12 นนทบุรี 320 398 19 0 737
13 ปทุมธานี 140 154 20 0 314
14 พระนครศรีอยุธยา 55 114 34 0 203
15 อ่างทอง 12 40 0 0 52
16 ลพบุรี 14 39 16 0 69
17 สิงห์บุรี 10 14 29 0 53
18 ชัยนาท 3 21 15 0 39
19 สระบุรี 22 30 64 0 116
20 ชลบุรี 25 147 122 0 294
21 ระยอง 43 194 40 0 277
22 จันทบุรี 4 21 9 0 34
23 ตราด 3 13 1 0 17
24 ฉะเชิงเทรา 20 82 45 0 147
25 ปราจีนบุรี 2 40 31 0 73
26 นครนายก 12 19 16 0 47
27 สระแก้ว 0 21 7 0 28
30 นครราชสีมา 20 51 13 0 84
31 บุรีรัมย์ 2 22 7 0 31
32 สุรินทร์ 0 55 26 0 81
33 ศรีสะเกษ 3 34 10 0 47
34 อุบลราชธานี 2 19 9 0 30
35 ยโสธร 0 7 2 0 9
36 ชัยภูมิ 0 15 9 0 24
37 อำนาจเจริญ 0 8 0 0 8
38 บึงกาฬ 0 3 0 0 3
39 หนองบัวลำภู 0 3 2 0 5
40 ขอนแก่น 2 20 9 0 31
41 อุดรธานี 0 23 5 0 28
42 เลย 2 6 4 0 12
43 หนองคาย 0 3 3 0 6
44 มหาสารคาม 0 11 8 0 19
45 ร้อยเอ็ด 11 33 5 0 49
46 กาฬสินธุ์ 0 21 3 0 24
47 สกลนคร 0 7 4 0 11
48 นครพนม 0 10 0 0 10
49 มุกดาหาร 0 3 2 0 5
50 เชียงใหม่ 10 21 6 0 37
51 ลำพูน 0 1 0 0 1
52 ลำปาง 0 39 47 0 86
53 อุตรดิตถ์ 1 8 10 0 19
54 แพร่ 3 12 9 0 24
55 น่าน 0 18 4 0 22
56 พะเยา 1 14 3 0 18
57 เชียงราย 0 32 9 0 41
58 แม่ฮ่องสอน 0 0 1 0 1
60 นครสวรรค์ 4 38 20 0 62
61 อุทัยธานี 0 7 12 0 19
62 กำแพงเพชร 0 18 8 0 26
63 ตาก 0 23 6 0 29
64 สุโขทัย 1 6 0 0 7
65 พิษณุโลก 35 27 4 0 66
66 พิจิตร 0 7 14 0 21
67 เพชรบูรณ์ 7 28 28 0 63
70 ราชบุรี 13 88 30 0 131
71 กาญจนบุรี 26 54 23 0 103
72 สุพรรณบุรี 15 63 14 0 92
73 นครปฐม 20 70 43 0 133
74 สมุทรสาคร 25 57 27 0 109
75 สมุทรสงคราม 5 6 11 0 22
76 เพชรบุรี 8 28 19 0 55
77 ประจวบคีรีขันธ์ 3 17 9 0 29
80 นครศรีธรรมราช 4 60 44 0 108
81 กระบี่ 2 22 6 0 30
82 พังงา 3 15 1 0 19
83 ภูเก็ต 7 21 3 0 31
84 สุราษฎร์ธานี 20 57 21 0 98
85 ระนอง 2 8 14 0 24
86 ชุมพร 8 32 0 0 40
90 สงขลา 35 50 34 0 119
91 สตูล 2 10 6 0 18
92 ตรัง 0 28 3 0 31
93 พัทลุง 7 11 5 0 23
94 ปัตตานี 4 8 5 0 17
95 ยะลา 1 13 7 0 21
96 นราธิวาส 0 11 2 0 13
99 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0
รวม 1,351 3,552 1,269 0 6,172