จังหวัด ระดับการศึกษา รวมตามระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี ปริญญาโท
09 ต่างประเทศ 0 0 0 0 0
10 กรุงเทพมหานคร 325 1 73 0 399
11 สมุทรปราการ 27 0 70 0 97
12 นนทบุรี 320 4 14 0 338
13 ปทุมธานี 140 1 17 0 158
14 พระนครศรีอยุธยา 55 0 26 0 81
15 อ่างทอง 12 0 0 0 12
16 ลพบุรี 14 0 14 0 28
17 สิงห์บุรี 10 0 28 0 38
18 ชัยนาท 3 3 13 0 19
19 สระบุรี 22 1 48 0 71
20 ชลบุรี 25 4 98 0 127
21 ระยอง 43 4 28 0 75
22 จันทบุรี 4 0 5 0 9
23 ตราด 3 0 1 0 4
24 ฉะเชิงเทรา 20 0 36 0 56
25 ปราจีนบุรี 2 0 16 0 18
26 นครนายก 12 0 15 0 27
27 สระแก้ว 0 0 7 0 7
30 นครราชสีมา 20 0 10 0 30
31 บุรีรัมย์ 2 0 6 0 8
32 สุรินทร์ 0 0 18 0 18
33 ศรีสะเกษ 3 0 6 0 9
34 อุบลราชธานี 2 0 7 0 9
35 ยโสธร 0 0 1 0 1
36 ชัยภูมิ 0 0 9 0 9
37 อำนาจเจริญ 0 0 0 0 0
38 บึงกาฬ 0 0 0 0 0
39 หนองบัวลำภู 0 0 0 0 0
40 ขอนแก่น 2 0 6 0 8
41 อุดรธานี 0 0 2 0 2
42 เลย 2 0 3 0 5
43 หนองคาย 0 0 1 0 1
44 มหาสารคาม 0 0 7 0 7
45 ร้อยเอ็ด 11 0 3 0 14
46 กาฬสินธุ์ 0 0 2 0 2
47 สกลนคร 0 0 3 0 3
48 นครพนม 0 0 0 0 0
49 มุกดาหาร 0 0 2 0 2
50 เชียงใหม่ 10 0 5 0 15
51 ลำพูน 0 0 0 0 0
52 ลำปาง 0 0 33 0 33
53 อุตรดิตถ์ 1 0 9 0 10
54 แพร่ 3 0 9 0 12
55 น่าน 0 1 4 0 5
56 พะเยา 1 0 3 0 4
57 เชียงราย 0 0 1 0 1
58 แม่ฮ่องสอน 0 0 1 0 1
60 นครสวรรค์ 4 0 16 0 20
61 อุทัยธานี 0 0 6 0 6
62 กำแพงเพชร 0 0 6 0 6
63 ตาก 0 0 6 0 6
64 สุโขทัย 1 0 0 0 1
65 พิษณุโลก 35 0 4 0 39
66 พิจิตร 0 0 4 0 4
67 เพชรบูรณ์ 7 0 20 0 27
70 ราชบุรี 13 0 24 0 37
71 กาญจนบุรี 26 0 20 0 46
72 สุพรรณบุรี 15 1 7 0 23
73 นครปฐม 20 1 29 0 50
74 สมุทรสาคร 25 0 22 0 47
75 สมุทรสงคราม 5 0 9 0 14
76 เพชรบุรี 8 1 15 0 24
77 ประจวบคีรีขันธ์ 3 0 6 0 9
80 นครศรีธรรมราช 4 0 26 0 30
81 กระบี่ 2 0 2 0 4
82 พังงา 3 0 1 0 4
83 ภูเก็ต 7 0 3 0 10
84 สุราษฎร์ธานี 20 0 8 0 28
85 ระนอง 2 0 3 0 5
86 ชุมพร 8 0 0 0 8
90 สงขลา 35 0 33 0 68
91 สตูล 2 0 6 0 8
92 ตรัง 0 0 3 0 3
93 พัทลุง 7 0 4 0 11
94 ปัตตานี 4 0 5 0 9
95 ยะลา 1 0 7 0 8
96 นราธิวาส 0 0 2 0 2
99 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0
รวม 1,351 22 957 0 2,330