จังหวัด ระดับการศึกษา รวมตามระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี ปริญญาโท
09 ต่างประเทศ 0 0 0 0 0
10 กรุงเทพมหานคร 0 730 21 0 751
11 สมุทรปราการ 0 233 7 0 240
12 นนทบุรี 0 384 14 0 398
13 ปทุมธานี 0 239 9 0 248
14 พระนครศรีอยุธยา 0 124 12 0 136
15 อ่างทอง 0 33 4 0 37
16 ลพบุรี 0 44 4 0 48
17 สิงห์บุรี 0 17 6 0 23
18 ชัยนาท 0 33 2 0 35
19 สระบุรี 0 79 20 0 99
20 ชลบุรี 0 269 22 0 291
21 ระยอง 0 405 14 0 419
22 จันทบุรี 0 22 0 0 22
23 ตราด 0 7 2 0 9
24 ฉะเชิงเทรา 0 138 13 0 151
25 ปราจีนบุรี 0 35 20 0 55
26 นครนายก 0 30 4 0 34
27 สระแก้ว 0 39 3 0 42
30 นครราชสีมา 0 63 2 0 65
31 บุรีรัมย์ 0 41 4 0 45
32 สุรินทร์ 0 56 1 0 57
33 ศรีสะเกษ 0 41 3 0 44
34 อุบลราชธานี 0 23 9 0 32
35 ยโสธร 0 19 2 0 21
36 ชัยภูมิ 0 30 1 0 31
37 อำนาจเจริญ 0 11 0 0 11
38 บึงกาฬ 0 7 0 0 7
39 หนองบัวลำภู 0 7 2 0 9
40 ขอนแก่น 0 24 3 0 27
41 อุดรธานี 0 31 6 0 37
42 เลย 0 9 1 0 10
43 หนองคาย 0 10 0 0 10
44 มหาสารคาม 0 18 0 0 18
45 ร้อยเอ็ด 0 41 6 0 47
46 กาฬสินธุ์ 0 36 2 0 38
47 สกลนคร 0 20 0 0 20
48 นครพนม 0 9 0 0 9
49 มุกดาหาร 0 2 0 0 2
50 เชียงใหม่ 0 29 3 0 32
51 ลำพูน 0 16 0 0 16
52 ลำปาง 0 30 21 0 51
53 อุตรดิตถ์ 0 3 0 0 3
54 แพร่ 0 11 0 0 11
55 น่าน 0 33 9 0 42
56 พะเยา 0 19 0 0 19
57 เชียงราย 0 20 2 0 22
58 แม่ฮ่องสอน 0 3 0 0 3
60 นครสวรรค์ 0 56 11 0 67
61 อุทัยธานี 0 11 2 0 13
62 กำแพงเพชร 0 14 3 0 17
63 ตาก 0 12 0 0 12
64 สุโขทัย 0 13 3 0 16
65 พิษณุโลก 0 12 1 0 13
66 พิจิตร 0 20 5 0 25
67 เพชรบูรณ์ 0 67 15 0 82
70 ราชบุรี 0 52 13 0 65
71 กาญจนบุรี 0 43 2 0 45
72 สุพรรณบุรี 0 62 23 0 85
73 นครปฐม 0 100 7 0 107
74 สมุทรสาคร 0 57 3 0 60
75 สมุทรสงคราม 0 18 9 0 27
76 เพชรบุรี 0 26 1 0 27
77 ประจวบคีรีขันธ์ 0 38 8 0 46
80 นครศรีธรรมราช 0 96 9 0 105
81 กระบี่ 0 30 2 0 32
82 พังงา 0 37 0 0 37
83 ภูเก็ต 0 27 0 0 27
84 สุราษฎร์ธานี 0 100 5 0 105
85 ระนอง 0 10 0 0 10
86 ชุมพร 0 39 1 0 40
90 สงขลา 0 48 3 0 51
91 สตูล 0 10 0 0 10
92 ตรัง 0 42 0 0 42
93 พัทลุง 0 33 2 0 35
94 ปัตตานี 0 22 0 0 22
95 ยะลา 0 29 0 0 29
96 นราธิวาส 0 9 0 0 9
99 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0
รวม 0 4,656 382 0 5,038