ประเภททักษะ ชนิดความสามารถ ระดับการศึกษา รวมตามระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี ปริญญาโท
กีฬา กรีฑา 1 6 3 0 10
ว่ายน้ำ 0 15 0 0 15
ซอฟท์บอล 0 2 0 0 2
เซปักตะกร้อ 0 1 0 0 1
เทนนิส 0 6 0 0 6
เทเบิลเทนนิส 0 16 0 0 16
บาสเกตบอล 1 49 1 0 51
แบดมินตัน 3 11 0 0 14
ฟันดาบ (ดาบไทย) 0 4 0 0 4
ฟันดาบ (ดาบสากล) 0 2 0 0 2
ฟุตบอล 2 53 2 1 58
ฟุตซอล 0 32 3 1 36
ยิงปืน 0 1 0 0 1
ยูโด 2 5 0 0 7
รักบี้ฟุตบอล 0 2 0 0 2
วอลเลย์บอล 0 9 0 0 9
วอลเลย์บอลชายหาด 0 0 0 0 0
กอล์ฟ 0 0 0 1 1
หมากกระดาน 3 9 0 0 12
บริดจ์ 0 5 0 0 5
เทควันโด 0 12 0 0 12
เปตอง 0 4 1 0 5
ครอสเวิร์ค 0 7 0 0 7
มวยสากลสมัครเล่น 2 0 0 0 2
คาราเต้โด 0 0 0 0 0
ลีลาศ 0 1 0 0 1
เรือพาย 0 0 0 0 0
E-Sport (RoV) 0 3 0 0 3
ศิลปวัฒนธรรม นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล 0 16 0 0 16
นักร้องเพลงลูกทุ่ง 0 3 0 0 3
นักร้องในวงดนตรีไทย 0 4 0 0 4
การแสดงนาฏศิลป์ (รำไทย) 2 26 0 0 28
นักดนตรีสากล/ไทยสากล (กลอง) 1 5 0 0 6
นักดนตรี (คีย์บอร์ด) 0 4 0 0 4
นักดนตรีสากล/ไทยสากล (กีตาร์) 2 2 0 0 4
นักดนตรีสากล/ไทยสากล (เบส) 2 1 0 0 3
นักดนตรีลูกทุ่ง (แซกโซโฟน) 0 2 0 0 2
นักดนตรีลูกทุ่ง/ไทยสากล (ทรัมเป็ต) 0 1 0 0 1
นักดนตรีลูกทุ่ง (ทรอมโบน) 0 2 0 0 2
นักดนตรีลูกทุ่ง (กลอง) 0 0 0 0 0
นักดนตรีลูกทุ่ง (กีตาร์) 0 1 0 0 1
นักดนตรีลูกทุ่ง (เบส) 0 1 0 0 1
นักดนตรีไทย (ซอสามสาย) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ซอด้วง) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ซออู้) 1 1 0 0 2
นักดนตรีไทย (จะเข้) 1 1 0 0 2
นักดนตรีไทย (ขิม) 0 2 0 0 2
นักดนตรีไทย (ขลุ่ยหลิบ) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ระนาดเอก) 2 2 0 0 4
นักดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ฆ้องวงใหญ่) 2 2 0 0 4
นักดนตรีไทย (ฆ้องวงเล็ก) 0 1 0 0 1
นักดนตรีไทย (เครื่องหนัง-กลอง) 0 0 0 0 0
นักดนตรีไทย (ปี่) 0 0 0 0 0
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 4 92 10 0 106
หุ่นยนต์ หุ่นยนต์ 28 70 2 0 100
รวม 59 494 22 3 578